NIEUWSBERICHT 14

Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 november 2022
Podium voor de mast

Het Podium voor de mast is een knusse bijzaal in theater De Kampanje. Tijdens de EOC-Traditionele Schepen Beurs is er voor u een heerlijke plek gecreëerd om naar scheepsverhalen te luisteren, films over ons varend erfgoed te bekijken of om tijdens discussies pittige noten te kraken over actuele onderwerpen.
Op vrijdag 11 november is het programma vooral gericht op schippers, bemanningsleden en eigenaren van schepen uit zowel de professionele zeilvaart als de veelzijdige traditionele vloot van kleinere schepen. Hoewel de beurs in de grote Stadshal vrijdag pas om 12.00 uur officieel wordt geopend, zal het programma vanwege de vele belangrijke gespreksonderwerpen al om 10.00 uur van start gaan. De EOC-Traditionele Schepen Beurs organiseert dan samen met de BBZ een minisymposium over onderwerpen als veiligheid, lokale kansen voor varend erfgoed en duurzaamheid. Het belangrijke onderwerp veiligheid natuurlijk naar aanleiding van de ongevallen die de bruine vloot de laatste jaren hebben getroffen. De BBZ, Inspectie Leefomgeving en Transport, de EOC en een certificeringinstantie zullen een presentatie geven en zowel met elkaar als het publiek in gesprek gaan. Op zaterdag 12 en zondag 13 november worden vooral lezingen gegeven, films getoond en presentaties gehouden van technische, historische en anekdotische aard. We belichten uitdagende projecten, bijzondere schepen, nieuwe maritieme boeken, spectaculaire zeereizen, festivals en andere mooie zaken uit de wereld van ons schitterende, varende erfgoed. Houd dus bij uw bezoek aan de beurs ruimte over voor een bezoek aan het Podium voor de mast. Het actuele programma wordt binnenkort bekend gemaakt via de bekende kanalen en onze website.