Bericht 14
Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 november 2023

Clean2Anywhere weer publiekstrekker

Ook dit jaar is Edwin ter Velde, de scheepsbouwmeester van Clean2Anywhere, weer met een stand aanwezig op de EOC-Traditionele Schepenbeurs. Zijn inspirerende projecten om met plastic afval 17e-eeuwse werkboten te bouwen trekt altijd veel aandacht. De volgende stap in dit kader is de bouw uit plastic afval van een 12 meter lang speeljacht. Dit vaartuig is drie keer groter dan voornoemde werkboten. Nog drie keer groter dan het speeljacht moet een fluitschip worden, één van de bekendste zeilende handelsvaarders uit het verleden. Dit alles om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire toekomst.