Bericht 10
Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 november 2023

Oude ambachten in werkplaatsen museumhaven

Niet te missen tijdens de EOC-Traditionele Schepen Beurs zijn de activiteiten die door diverse vrijwilligers ontplooid worden in de mechanische werkplaatsen in gebouw 73. Hier worden diverse workshops gehouden, waaronder traditioneel smeden en klinken. Twee professionele smeden hebben zich hiervoor reeds aangemeld. Ook zal ijzerwerk worden verricht aan een metalen sloep. Verder liggen langs de kade naast deze werkplaatsen diverse schepen afgemeerd waaraan restauratiewerk wordt uitgevoerd.