VKSJ

De VKSJ in kort bestek

De Vereniging Klassieke Scherpe Jachten, opgericht in 1982, is een behoudsorganisatie voor klassieke scherpe zeiljachten, in de meest brede zin van het woord. Bij de vereniging zijn zo’n 240 klassieke scherpe zeiljachten aangesloten en heeft daarmee een achterban van zo’n 500 man. Daarnaast kent de vereniging een groot aantal donateurs die de vereniging financieel en met daadkracht ondersteunen.

De VKSJ richt zich op materieel en immaterieel behoud van haar schepen. Materieel behoud gaat over het verzamelen en delen van kennis over de schepen, het onderhoud en de bouw ervan. Immaterieel behoud betreft de instandhouding van het doel waarvoor onze schepen gebouwd zijn: het zeilen van toertochten en wedstrijden. Bij dat laatste draait het meer om “het spel” dan om “de knikkers”, onze jachten hebben namelijk allemaal een ontwerp uit de tijd dat de meetregels van jachten nog niet gestandaardiseerd waren. Met de invoering van de meetregels van de IOR in 1971 kwam daar verandering in, wat voor ons de grens betekent voor het toelatingsbeleid.

Naast het uitgeven van een verenigingsblad, waarin beschrijving van nieuw toegelaten schepen, restauratieverslagen, tips en wetenswaardigheden gepubliceerd worden, organiseert de vereniging met enige regelmaat bijeenkomsten. Vaak wordt er dan een wedstrijdje of toertocht gezeild en gedurende de wintermaanden lezingen en bezoeken aan scheepswerven, musea, zeiltuigerijen enzovoorts georganiseerd.

Informeel contact is ook belangrijk: veel leden beschikken over een schat aan kennis en ervaring, waarover graag gesproken wordt.

Een belangrijke pijler onder de vereniging is het VKSJ-register. We houden van alle bij ons bekende boten bij hoe ze er uit zien en wat er mee gebeurd is, zodat de geschiedenis ervan bewaard blijft. Hiermee draagt de vereniging bij aan de documentatie van het jacht.  Niet voor niets een Nederlands woord dat in veel andere talen overgenomen is. Het zeiljacht heeft zijn oorsprong, net als het wedstrijdzeilen, hier in Nederland. De VKSJ staat daarom aan de wortels van een wereldwijd fenomeen!

Voor meer informatie over de vereniging, het lidmaatschap of donateurschap, zie www.vksj.nl