Stichting Ondernemers aan Zee

Het ondernemersfonds is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Den Helder en de ondernemers-verenigingen Helderse Ondernemers Binnenstad (HOB), Helderse Ondernemers Vereniging (HOV), Detailhandels Federatie Den Helder (DFD), Ondernemersvereniging Kooypunt (OVK), Ondernemers Federatie Julianadorp (OFJ) en de Haven-en Scheepvaartvereniging (HSV).

Doel van de Stichting:
Geldmiddelen welke via een opslag op de gemeentelijke belastingen worden geheven ten laste van ondernemers in de gemeente Den Helder ter beschikking te stellen aan ondernemersorganisaties.

Bestedingsdoelen:
De Stichting besteedt gegenereerde gelden aan:

  1. Gebiedsverbetering in deelgebieden van Den Helder (kwaliteit- en sfeerverhogende maatregelen).
  2. Organisatie van evenementen die een impuls geven aan de lokale economie.
  3. Promotie gericht op de versterking van de lokale economie in het algemeen.
  4. Collectieve activiteiten waaronder binnenstad- en parkmanagement.
  5. Verbeteren vestigingsklimaat voor bedrijven.
  6. Het substantieel bijdragen aan citymarketing Den Helder.

Het