Stichting De Wilde Vaart

St. de Wilde Vaart; perspectief voor jongeren waarbij een schip het middel is

Doelstelling van Stichting de Wilde Vaart is om jongeren die te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere problematiek, de kans te bieden om door een leer-werktraject en een ambachtelijk arbeidsre-integratietraject op kadewerkplaats en schip, toe te groeien naar een betaalde baan en zelfstandig wonen.

Wij gebruiken hiervoor het schip als basis om te werken en leren en geven uitleg over de normen en waarden die gelden in de scheepvaart.  Daarbij gebruikt de Wilde Vaart de methodiek van “krachtgericht werken”.

 

Aan jongeren voor wie betaald werk (nog) geen realistische doelstelling is, bieden we een leer-werktraject op een kadewerkplaats en schip met als doel ontwikkeling van maatschappelijke, sociale en arbeidsmatige vaardigheden. We werken samen met welzijnswerk, bedrijfsleven, nautische sector, jeugdzorg, UWV, justitie, beroepsonderwijs, MKB klein metaal, Hogeschool Leiden en overheid.

Het doel is deze jongeren toe te leiden naar een vaste baan.  Jongeren kunnen deelnemen aan trajecten bij binnenvaartschippers, op een charterschip en in de visserij om te worden opgeleid als scheepsmaat, matroos of ambachtsman. Voor de doorstroom naar  vacatures of opleidingen worden wij in het proces ondersteund door Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro. Met een 10-tal klassieke zeilschepen hebben wij een commitment afgesloten. Zij bieden hun schip aan voor klein onderhoud of voor plaatsing van een jongere op hun schip.

St de Wilde Vaart heeft de beschikking over de hasselteraak “Excelsior”, waarop momenteel een tweetal jongeren verblijven. Het schip zal afgemeerd liggen in de haven van Willemsoord tijdens de beurs. We hopen op korte termijn op de kadewerkplaats in Wormerveer te kunnen starten en de te huren loods- en kantoorruimte aldaar feit wordt.

Op de beurs zoeken we contact met diverse (nautische) organisaties om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en willen wij bekendheid geven aan ons project bij een groter publiek.

Tot ziens op de beurs!