Old Gaffers Association (OGA)

 Old Gaffers Association Nederland 

De Old Gaffers Association is een van oorsprong Engelse vereniging, opgericht in 1963, die zich inzet voor gaffelgetuigde schepen van elke leeftijd, hun eigenaren en vrienden. 

Wereldwijd zijn er zo’n 1500 leden. In de UK is er een federaal bestuur met 11 area’s. De OGA NL is een zelfstandige dochter sinds 2004 met op dit moment 134 leden waarvan 90 met een gaffelgetuigd schip en vrienden met een torengetuigd schip en overige vrienden. 

De aangesloten schepen variëren in afmetingen tot 16 meter lengte. Ook is er een TOGA sectie. Dit staat voor Trailer Old Gaffers Association. Trailerbare boten welke groep steeds groter wordt. De OGA NL organiseert zeiltochten en wedstrijden met havenactiviteiten, steigerborrels en maaltijden maar ook “droge” bijeenkomsten buiten het vaarseizoen. 

Een voorbeeld is deelname aan de Traditionele Schepenbeurs. 

Internationaal zijn wij meer dan welkom bij bijeenkomsten onder de OGA vlag. Naast deze evenementen zet de OGA zich in voor het behoud van het gaffeltuig. Wij vormen een platform om ervaringen uit te wisselen, onderhouden een scheepsarchief, stimuleren het behoud van de oude vloot en de ontwikkeling van nieuwe gaffelgetuigde schepen. 

Kortom , we zijn een tuigvereniging die zich sterk maakt voor het gaffeltuig. 

Alle informatie over OGA NL is te vinden op www.oldgaffers.nl 

 

Onze pagina www.facebook.com: Old Gaffers Association Nederland is ons virtuele clubhuis. 

De pagina www.oga.org.uk is de website van Old Gaffers Association UK. 

De pagina www.eastcoasterclassic.co.uk is de website van de Old Gaffers East Coast UK. 

Leden en vrienden ontvangen 4 x per jaar de Nieuwsbrief. Het clubblad met verslagen, foto’s maar ook aankondigingen van evenementen. 

 

Heb je een gaffelgetuigde boot en wil je lid worden, schrijf je dan in via secretaris@oldgaffers.nl 

Je kan ook eerst een folder via de secretaris aanvragen. 

We verwelkomen je graag als lid van vriend van OGA.NL op kraam 3 van deze beurs.