FVEN

De Federatie is een koepelorganisatie van 16 behoudorganisaties voor historische schepen.

De Federatie maakt zich sterk voor het Varend Erfgoed door:

  • Behartiging van de gemeenschappelijke belangen,
  • Het in stand houden en behouden van het Varend Erfgoed,
  • Vertegenwoordiging van het varend erfgoed naar de landelijke overheid
  • Coördinerend optreden ten aanzien van de Wet en Regelgeving,
  • Gezamenlijke activiteiten te stimuleren (zoals SAIL Den Helder),
  • Registratie (en daarmee zichtbaar maken) van het Varend Erfgoed

http://www.fven.nl/

 

Varend erfgoed

Onze Varend Erfgoed vloot is heel divers, authentiek, heeft grote cultuurhistorische waarde en staat (inter)nationaal in hoog aanzien.

De vloot bestaat uit allerlei typen schepen, zoals stoom- en motorsleepboten, klippers en tjalken, zeilwherry’s, reddingboten, kotters, Langedijkers en akkerschuiten, rond- en platbodems, hoogaarzen en botters, bakdekkers en zalmschouwen. Dit is een heel belangrijk deel van ons nationaal erfgoed. 95% van de schepen is in particulier eigendom.

 

RVEN: Register Varend Erfgoed Nederland

Register Varend Erfgoed Nederland: is een register met alle gegevens over het varend erfgoed. Het register documenteert de schepen om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de technische en cultuurhistorische ontwikkelingen van de Nederlandse historische scheepvaart en scheepsbouw. Het RVEN is openbaar toegankelijk en geeft:

een breed overzicht van het Varend Erfgoed;

een diepgaand inzicht in de technische en cultuurhistorische kenmerken ervan;

 

Eigenaren van schepen in het RVEN kunnen hun schip laten registreren en waarderen.

http://www.fven.nl/rven-register/